runflow

Run Flow

RunFlow açık, özgür, verimli, platformlar arası üretkenlik aracıdır.

Amacımız, üretkenliğinizi artırmak için birden fazla platformda çalışırken birleşik bir işletim deneyimine sahip olmanızı sağlamaktır.

RunFlow'u her açıdan en iyi yardımcınız yapmak için eklentiler yükleyerek işlevselliği de genişletebilirsiniz.

Action Window, a powerful and convenient window. You can press Windows/Meta+Space on Windows and Linux, or Command+Space on MacOS to popup our efficient action window, then you can run anything like what you want.

image

Context menu, like your file browser, one result item that gives you multiple operations.

image

Find local file, type the filename to search files on your device, we support fuzzy searching with directory hierarchy, like /path/a?/*/runflow*.

image

Calculate mathematical arithmetics, and we also support bit operations, for example: 1<<3, 1024>>1, 1^2, 1&2.

image

Control your computer.

image

Record your clipboard, whether it is text, images or files.

image

QR code generation and decoding.

image

Batch rename files, easy to batch format filenames, or replace, or insert or append text to filename.

image

A powerful date calculator, see usage.

image

A builtin timer.

image