runflow

Run Flow

Урсгал ашиглах дуртай

Илүү нээлттэй, чөлөөтэй, үр ашигтай олон платформ бүтээмжийн хэрэгсэл

Үндсэн шинж чанарууд

  • Юу ч ажиллуул
  • Түлхүүр үгсээр өдөөгдсөн
  • Тохируулах боломжтой товчлуурууд
  • Фокус горим
  • Олон хэл
  • Мэдээллийн аюулгүй байдал
Хэрэглэгчийн гарын авлага
File Converter

File Converter

This is a file converter plugin, currently supports convert pdf to image, csv to json, html to markdown, markdown to html, markdown to docx.

Chinese Processor

Chinese Processor

This is a very useful plugin for Chinese users. Currently, the plugin supports conversion between simplified and traditional Chinese, obtains pinyin of Chinese characters, and use Chinese characters or pinyin to match keywords in Chinese language environment.

Ai Assistant

Ai Assistant

This plugin is an unofficial client, that support OpenAI chat, OpenAI image generator, OpenAI image variation, SparkDesk chat, and chat history management.