runflow

Run Flow

Lubię korzystać z runflow

Bardziej otwarte, bezpłatne i wydajne wieloplatformowe narzędzia zwiększające produktywność

Podstawowa funkcja

  • Uruchom cokolwiek.
  • Uruchomiony przez słowo kluczowe
  • Konfigurowalny skrót klawiszowy
  • Tryb ustawiania ostrości
  • Wiele języków
  • Bezpieczeństwo danych
Podręcznik użytkownika
Ai Assistant

Ai Assistant

This plugin is an unofficial client, that support OpenAI chat, OpenAI image generator, OpenAI image variation, SparkDesk chat, and chat history management.

File Converter

File Converter

This is a file converter plugin, currently supports convert pdf to image, csv to json, html to markdown, markdown to html, markdown to docx.

Developer Tools

Developer Tools

This is a plugin for developers that provides many commonly used functions, including code naming style conversion, color parser, base32 and base64 encoding and decoding, sha1 and sha256 encoding, md5 encoding, uuid generator, regex matching, capitalization conversation, etc.